Systémové řešení informační bezpečnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce aplikuje metodiku systémového přístupu na infomační bezpečnost. Dále analyzuje společnost a na základě výsledků navrhuje příručku bezpečnosti pro zavedení systému řízení informační bezpečnosti v podniku.
This thesis uses system approach methodology to information security. It performs analysis of the company, and based on the result, creates security manual for ISMS implementation.
Description
Citation
KOUTNÝ, M. Systémové řešení informační bezpečnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-08
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO