Pásový dopravník přestavitelný - stanice pohonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem předkládané bakalářské práce bylo navrhnout stanici pohonu přestavitelného pásového dopravníku určeného pro dopravu hnědého uhlí. Na základě požadovaných parametrů pásového dopravníku byl proveden funkční výpočet, byly definovány technické parametry stanice pohonu a navrženo její konstrukční řešení. Sestavný výkres navržené stanice pohonu a důležité detailní výkresy jsou součástí této práce.
The aim of the present bachelor thesis was to design a driving head for an adjustable belt conveyor intended for brown coal transportation. According to the required parameters for the belt conveyor, functional calculation was carried out, technical parameters of the driving head were defined and its construction proposed. The entire drawing of the designed driving head and essential detailed drawings are included in this thesis.
Description
Citation
MACHATKA, M. Pásový dopravník přestavitelný - stanice pohonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Emil Machač (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO