Analýza lomového chování elektronovým paprskem připraveného svaru oceli X5CrNiCuNb16-4

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na stanovení mechanických vlastností a lomového chování svaru oceli X5CrNiCuNb16-4 připraveného pomocí technologie elektronového paprsku. Teoretická část práce je založena na shrnutí podstatných informací z oblasti svařování, základů svařování elektronovým paprskem a metod zkoušení svarových spojů. Experimentální část práce obsahuje výsledky z praktických měření a analýz, které byly realizovány pro vyhodnocení mechanických a strukturních vlastností základního materiálu a svaru.
The diploma thesis is focused on the determination of the mechanical properties and fracture behaviour of the weld joint X5CrNiCuNb16-4 steel prepared by using electron beam technology. The theoretical part is based on summarization of the relevant information about welding, principle of electron beam welding and testing methods of welded joints. The experimental part of the thesis contains results of practical measurements and analyses, realized for evaluation of the mechanical and structural properties of the base material and weld.
Description
Citation
VAŇHARA, V. Analýza lomového chování elektronovým paprskem připraveného svaru oceli X5CrNiCuNb16-4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (člen) doc. Ing. Jana Sobotová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO