Automatizovaný měřicí systém

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce popisuje návrh části automatizovaného systému pro měření mikrovlnných parametrů testovaného aktivního víceportového nereciprokého konfigurovatelného bloku. Práce popisuje způsob implementace ovládání vektorového obvodového analyzátoru, ovládání měřeného bloku, přepínací matice a jejich synchronizace. Programové vybavení pro řízení měřicího systému je implementováno v jazyce MATLAB a generování řídicích signálů je implementováno v programovatelném hradlovém poli v jazyce VHDL.
This bachelor thesis describes design of automated measurement system intended for measurement of microwave parameters of active configurable multiport nonreciprocal device. The thesis describes implementation of vector network analyzer control, device under test control, switch matrix control and synchronization of individual activities. Control software is implemented in MATLAB and generation of control signals is implemented in VHDL.
Description
Citation
MIČÁNEK, J. Automatizovaný měřicí systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Málek, CSc. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO