Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřená na vznik a vývoj světové finanční krize započaté v roce 2007 a její analýzu. Následně jsou analyzovány kroky Evropské centrální banky a České národní banky, které podnikli v reakci na tuto krizi. Dále je v práci zobrazen dopad vývoje krize a opatření centrálních bank na dvě vybrané tuzemské banky. V závěru práce jsou vyhotoveny návrhy a doporučení.
The diploma thesis is focused on the origin and development of the world financial crisis started in 2007 and its analysis. The steps taken by the European Central Bank and the Czech National Bank to respond to this crisis are then analyzed. Furthermore, the work shows the impact of the crisis and central bank measures on two selected domestic banks. At the end of the thesis are made suggestions and recommendations.
Description
Citation
INGR, J. Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Bačík, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Otázky vedoucího: Odpovězeno Otázky oponenta: Odpovězeno Ing. Bačík, Ph.D.: Trvá ještě krize nebo kdy podle vás skončila? Věřite, že české banky promítly deflaci do ceny svých služeb? Odpovězeno prof. Jurová: Připomínky k práci - Postrádám váš konkrétní přístup a návrhy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO