Návrh zásobníku s posuvem a orientací polotovaru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce je konštrukčný návrh zásobníku s posuvom a orientáciou polotovaru - nábojnice. Prvá časť pojednáva o súčasných možnostiach posuvu a orientácie rôznych druhov polotovarov. V druhej časti sa práca zameriava na konštrukčné varianty pre daný problém, ich analýzu a výber optimálneho riešenia. V tretej časti je vypracovaný konštrukčný návrh zvoleného riešenia a v poslednej časti je ekonomický rozbor celého návrhu.
The main subject of this bachelor´s thesis is to design case feeder for orientation of intermediate product. The first part deals with actual possibilities for feeding and orientation of different intermediate products. The second part focuses on various construction variants of case feeder, their analysis and choice of optimal solution. Construction design of chosen solution is elaborated in the third part and in the last part there is an economical analysis of chosen solution.
Description
Citation
HANUSKA, J. Návrh zásobníku s posuvem a orientací polotovaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (místopředseda) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO