Výpočet rozložení teplotního pole v elektrickém stroji

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce pojednává o způsobech sloužících ke zjištění rozložení teplotního pole v elektrickém stroji. Teoretická část se věnuje metodám měření teploty ale také vzniku a přenosu tepelné energie v elektrickém stroji, konkrétně asynchronním motoru. Vedle klasických metod výpočtu oteplení se práce zabývá tepelnou analýzou motoru použitím metody konečných prvků v programu ANSYS Workbench. V závěru práce je rozvedena vhodnost použití jednotlivých metod v porovnání s měřením oteplovací zkoušky reálného asynchronního motoru.
This diploma thesis deals with methods used to determine the temperature field distribution within an electric machine. The first part is focused on methods of temperature measurement, generation and transfer of the thermal energy within the electric machine, asynchronous motor in particular. The thesis describes classical methods of temperature measurement and it also deals with ANSYS Workbench finite element method for thermal analysis of the motor. The final part of the thesis is focused on a comparation of all discussed methods with respect to results of thermal test for real asynchronous motor and concludes the most proper method.
Description
Citation
HARATEK, J. Výpočet rozložení teplotního pole v elektrickém stroji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Miloš Pěnička (člen) Ing. Petr Chrobák (člen)
Date of acceptance
2017-06-12
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma Výpočet rozložení teplotního pole v elektrickém stroji. Student mluvil o své práci plynule. Dle vedoucího je práce zvládnutá velmi dobře. Oponent měl řadu poznámek k formální a obsahové náplni práce, ale zadání bylo splněno. Oponent práce položil celkem čtyři otázky, na které student odpověděl. Komise vedla diskusi o velikosti koeficientu přestupu tepla s jehož hodnotou nebyla moc spokojena. Měla četné připomínky k prezentovanému simulovanému teplotnímu modelu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO