Efektivní nakládání s biologicky rozložitelným odpadem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V teoretické části diplomové práce je uveden přehled o možnostech nakládání s biologicky rozložitelným odpadem s důrazem na efektivní metody řešení. Detailněji je rozebrána problematika kompostování a strojního vybavení v těchto zařízeních. V praktické části je podrobně popsán technicko-ekonomický model kompostárny a návod k obsluze modelu. V závěrečné části jsou uvedeny konkrétní scénáře kompostáren, které byly analyzovány a jejich zhodnocení z hlediska ekonomické udržitelnosti.
Theoretical part of present study gives a comprehensive overview of the methods used for the disposal of biodegradable waste with emphasis placed on highly effective techniques. Composting process is studied in detail and machinery used is thoroughly described. Acquired information from extensive research was applied to create a model of composting plant. Operation manual for this specific model forms part of the study. Afterwards various decomposing scenarios are analyzed and their economic sustainability is evaluated.
Description
Citation
PETŘÍČKOVÁ, A. Efektivní nakládání s biologicky rozložitelným odpadem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Procesní inženýrství
Comittee
Ing. Jan Pokorný, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (člen) Ing. Pavel Seichter, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (člen) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-15
Defence
Obhajoba obsahovala: - modely velkokapacitní a malé kompostárny - legislativní podmínky zpracování BRKO - analýza nákladů na zpracování BRKO - výsledky prace Otázky: - téma bylo vyčerpáno v rámci oponenského posudku
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO