Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá popisem technologie tepelných čerpadel (TČ) a jejich využitím pro bytové domy. Teoretická část obsahuje úvod, představení technologie tepelných čerpadel, zejména kompresorového tepelného čerpadla (KTČ). Dále je v této části pojednáno o tepelných čerpadlech pro bytové domy. Hlavní náplní práce je návrh kompaktního tepelného čerpadla typu vzduch-voda pro společnost AISECO spol. s.r.o. V této části jsou navrženy jednotlivé komponenty chladivového oběhu společně s návrhem tohoto oběhu a principem činnosti.
The master's thesis deals with the description of heat pump technology (HP) and its use for apartment buildings. The theoretical part contains an introduction, performance of heat pump technology, in particular a compressor heat pump (CHP). In this section is also mentioned about heat pumps for an apartment buildings. Main focus of this thesis is a design of a compact air-water heat pump for the company AISECO spol. s.r.o. This section is focused a design of an individual components of cooling circulation together with proposal of the circulation and principle of operation.
Description
Citation
KREJSA, P. Tepelné čerpadlo vzduch - voda [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Technika prostředí
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Zodpovězeny dotazy oponenta. Doc. Kratochvíl položil dotaz k diagramu oběhu tepelného čerpadla na str. 26. Doc. Katolický se dotázal na typ a výrobce použitého kompresoru.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO