Automobilové soutěže a používaná technika včetně seriálu WRC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem bakalářské práce je přehled současného stavu techniky používané v automobilových soutěžích se zaměřením na seriál WRC. Práce je rozdělena do pěti částí. V první části jsou uvedeny soudobé automobilové soutěže a federace FIA. Druhá část je zaměřená na specifikaci vozů WRC. Třetí část seznamuje se způsobem organizace šampionátu WRC. Jsou představeny posádky se svými týmy, jejich výsledky v šampionátu a v poháru konstruktérů. Největší pozornost je věnována čtvrté a páté části, které jsou zaměřeny na soudobou techniku používanou ve WRC a vývojové trendy v této oblasti. Jsou zde uvedeny způsoby virtuálního navrhování, počítačové simulace a testování.V závěru práce jsou zmíněny příklady vývoje vozů WRC a řešení převzaté na sériové vozy z techniky WRC.
The content of the bachelor thesis is an overview of the current condition of technics used in the car racing competitions focused on the WRC serial. The thesis is diveded into five parts. The first part introduces the contemporary car competitions and FIA federation. The second part is focused on specification of the WRC cars. The third part familiarizes with the organization process of the WRC championship. There are introduced crews with their teams and their results in the constructor cup. The main attention is given to the parts four and five which deal with the contemporary engineering used in WRC and the development trends in this field. There are given methods of virtual designing, computer simulation and testing. In the conclusion of the thesis there are mentioned examples of WRC car development and solutions assumed for the serial cars from the WRC technics.
Description
Citation
NOVÁK, P. Automobilové soutěže a používaná technika včetně seriálu WRC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO