Návrh a realizace mobilní fotovoltaické elektrárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto diplomová práca s názvom Návrh a realizácia mobilnej fotovoltaickej elektrárne je rozdelená do dvoch častí. V prvej, teoretickej časti sa dozvedáme o stave zastúpenia obnoviteľných zdrojov v elektroenergetike, o skladbe fotovoltaických systémov. Druhá časť práce je zameraná na vlastný návrh a realizáciu mobilnej fotovoltaickej elektrárne, výber jednotlivých vhodných komponentov, ich dimenzovanie. Ďalej je v práci vytvorený model mobilnej elektrickej elektrárne, na základe ktorého bola elektráreň konštrukčne zrealizovaná. V závere je možné nájsť rozbor zdrojového kódu monitoringu elektrárne pomocou mikrokontroléru
This diploma thesis entitled Design and realization of a mobile photovoltaic power plant is dividet into two parts. In the first, theoretical part one can learn about the state of representation of renewable energy sources in the field of electrical power engineering and about the structure of photovoltaic power station systems. The secont part of this thesis is focused on the own design and realization of the mobile photovoltaic power plant, on the selection of individual suitable components and ther dimensioning. In addition, a model of a mobile power plant has been created, on the basis of which the power plant was constructed. Finally, one can find a source code analysis of a power plant monitoring using a microcontroler
Description
Citation
LEDNICKÝ, J. Návrh a realizace mobilní fotovoltaické elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Janíček, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-06
Defence
Student seznámil komisi se svojí diplomovou prací na téma: Návrh a realizace mobilní fotovoltaické elektrárny. Student odpověděl na otázky z posudků oponenta a vedoucího práce. Student přinesl vytvořené funkční zařízení a jeho funkčnost před komisí předvedl. Doplňující otázku položil Ing. Branislav Bátora, Ph.D. na téma ochranných prvků. Student na otázku odpověděl s pomocí komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO