Aplikace metodiky projektového managementu ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem a základním cílem diplomové práce je aplikace metodiky projektového řízení ve společnosti VAGONKA-INTERIORS s.r.o. Nástroje projektového řízení jsou aplikovány v projektu zaměřeném na vývoj a výrobu nové technologie. V práci je kladen důraz na praktické využití výstupů a práci se softwarem MS Project. Práce bude sloužit jako podklad pro realizaci zmíněného projektu.
The subject and main goal of the diploma thesis is the application of the project management methodology at VAGONKA-INTERIORS s.r.o. Project management tools are applied in a project focused on the development and production of new technology. The thesis is focused on the practical use of outputs and work with MS Project software. The work will serve as a basis for the implementation of the project.
Description
Citation
BERGER, R. Aplikace metodiky projektového managementu ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Tesař (člen)
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Ing. Tesař - Diskuze nad nesrozumitelností kódového označení činností v DP - odpovězeno Ing. Klčová - Kdo zodpovídal (schvaloval) za zvýšení nákladů o uvedené sumy? Poskytněte bližší vysvětlení k nákladům. Jak velká je společnost, je v podniku zavedeno projektové řízení? Využívá podnik informační systém, jaký? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO