Kryptografický protokol výměny klíčů Diffie-Hellman

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této bakalářské práci je vysvětlena podstata kryptografie, šifrovací metody a hlavně kryptografický protokol výměny klíčů Diffie-Hellman (DH). Je zde popsán postup výměny klíče přes veřejný kanál. Problematika diskrétního logaritmu. Útok „Man in the middle“ na tento protokol a ochrana před tímto útokem. Následně je zde popsána novější verze tohoto protokolu, která pracuje s eliptickými křivkami. Její název je Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH). U tohoto protokolu je zde dále popsán postup výpočtu tajného bodu na eliptické křivce. Problematika eliptického diskrétního logaritmu. Útok „Man in the middle“ na protokol ECDH a ochrana před tímto útokem. Dále se tato práce zabývá analýzou vzájemné kompatibility mezi protokolem DH a ECDH a možným jejím řešením.
In this bachelor's thesis there is explained principle of cryptography, encryption methods and primarily cryptographic protocol key exchange Diffie-Hellman. There is described key exchange process via public channel. Problem of discrete logarithm. Attack "Man in the middle" on this protocol and protection against this attack. Subsequently there is described a newer version of this protocol, which work's with elliptic curves. Its name is Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH). In this protocol there is hereinafter described a procedure of calculate a secret point on elliptic curve. Problem of Elliptic discrete logarithm. Attack "Man in the middle" on protocol ECDH and protection against this attack. Furthermore this thesis deals with analyzing mutual compatibility between protocol DH and ECDH and its possible solutions.
Description
Citation
ČLUPEK, V. Kryptografický protokol výměny klíčů Diffie-Hellman [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen) Ing. Mojmír Jelínek (člen) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) Ing. Tomáš Pelka (člen) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Jakto, že nikdo nemá přístup ke zprávám ve zprostřekujícím systému? Jak v praxi získáme generátor g?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO