Fázová separace ve zředěných roztocích polymerů a tenzidů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje podmínkám fázové separace za nízkých koncentrací v systému polyelektrolytu (hyaluronanu sodného) a kationaktivního tenzidu cetyltrimethylamonium bromidu. Separovaná fáze byla studována pomocí fluorescenčního měření, s použitím Nilské červeně jako fluorescenční sondy a byly také stanoveny reologické vlastnosti provedením frekvenčních a tokových testů. Dále bylo sledováno chování vzniklého mikrogelu v prostředí NaCl.
This bachelor's thesis deals with conditions of phase separation in system of polyelectrolyte (sodium hyaluronate) and cationic surfactant (cetyltrimethylammonium bromide). Separated phase was studied by fluorescence measurement with Nile red as a fluorescence probe and there were also specified rheological properties using flow tests and frequency oscillatory tests. Behaviour of separated microgel was also observed in solution of NaCl.
Description
Citation
KLEMENTOVÁ, T. Fázová separace ve zředěných roztocích polymerů a tenzidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Klučáková – Jaká byla molární hmotnost použitého hyaluronanu? Čím si vysvětlujete rozdíly v chování a vlastnostech mikro a makrogelů? Jak to bylo s reprodukovatelností měření reologických vlastností? Vala – Jaké jsou výhody mikrogelu oproti makrogelu? Jaké jsou výsledky použití FLIM techniky?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO