Fyzikální fenomén jako architektonická tvůrčí metoda

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cellular_ polární výzkumná stanice Antarktida je nejsušším, nejstudenějším a nejextrémnějším místem na zemi, polovinu roku zahaleným tmou. Lidé tu přesto žijí. Zakládají tu výzkumné stanice, ve kterých bydlí a pracují. V těchto náročných klimatických podmínkách stanice vznikají a zanikají vlivem přírodního dění. Stanice poskytují badatelům bezpečí a prostor pro výzkum, včetně možného pohodlí. Jsou sestavovány různými způsoby a zajišťují různý komfort, podle rozvoje technologií a dopravních možností.
Cellular_ polar research station Antarctica is the driest, the busiest and most extensive place on Earth, half-year-shrouded. People still live here. They set up the research stations in which they live and work. In these extreme climatic conditions, the station originates and disappears due to natural behaving. Stations provide researchers with safety and space for research, including comfort. They are built in different ways and provide different comforts, according to technological and transport options.
Description
Citation
BURYOVÁ, T. Fyzikální fenomén jako architektonická tvůrčí metoda [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
MgA. Zdena Zedníčková (předseda) Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. (člen) Ing. Klára Nečadová (člen) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Soňa Velková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-05-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO