PROMĚNA AREÁLU BRNĚNSKÝCH VELETRHŮ - Transformace západní části areálu BVV

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomový projekt je zaměřen na hledání nového urbanistického řešení pro brněnské výstaviště. Na základě teoretických předpokladů vypracovává urbánní strategii proměny západní části areálu BVV. Úsředním motivem je přemístění administrativních funkcí a doprovodných výstavních funkcí z východní části na západní část výstaviště. Hlavní prostorová koncepce studie se soustředí především na umístění nové požární stanice.
The diploma project is focused on finding a new urban solution for the Brno Exhibition Center. Based on the theoretical assumptions, it develops an urban strategy for the transformation of the western part of the BVV area. The central theme is the relocation of administrative functions and accompanying exhibition functions from the eastern part to the western part of the fairground. The main spatial concept of the study focuses primarily on the location of a new fire station.
Description
Citation
FIGLOVSKÁ, P. PROMĚNA AREÁLU BRNĚNSKÝCH VELETRHŮ - Transformace západní části areálu BVV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Michal Krištof (člen) Ing. arch. Iveta Ludvíková (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Marek Štěpán (člen)
Date of acceptance
2017-05-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO