Metylovická hůrka – na pomezí vesnic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Zprostupňování krajiny, která se proměňuje v čase. Znovuvytvoření vztahu obyvatel k místu, rekonstrukce bývalé turistické útulny. Analýza vazeb a prostorových vztahů v krajině a jednotlivých specifik jejich částí. Problematika přístupu k rekonstrukci architektonicky nesourodých, nepříliš historicky cenných budov. Opuštěný rekreační objekt na vrcholu kopce. Vytvoření stezky podporující propustnost území. Zprostupňování krajiny. Vytvoření sítě míst s potenciálem. Ověření možnosti využití místa a stávající budovy s ohledem na současné požadavky moderní architektury. Reminiscence chátrajícího objektu a jeho fragmentace v rozsahu krajiny.
Improving the landscape that changes over time. Re-establishment of the relation to the place, reconstruction of the former tourist chalet. Analysis of context and spatial relations in the landscape and individual specifics of their parts. The issue of attitude to the reconstruction of architecturally inconsistent, not very historically valuable buildings. Abandoned recreational object at the top of the hill. Creating a path that promotes the permeability of territory. Enhancing the landscape. Create a network of sites with potential. Verify the use of territory and existing building with respect to the contemporary requirements of modern architecture. Reminiscence of the dilapidated object and its fragmentation in the landscape.
Description
Citation
DOMČÍKOVÁ, R. Metylovická hůrka – na pomezí vesnic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Peter Daniel, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Michal Hronský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen)
Date of acceptance
2017-05-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO