MIKULOV - KONVERZE AREÁLU BÝVALÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE A REVITALIZACE PŘILEHLÉHO OKOLÍ

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předložená diplomová práce řeší lokalitu, která se nachází v blízkosti vnějších hradeb města Mikulov na ulici Svobody. Cílem práce byla přeměna bývalé hasičské zbrojnice z počátku 20. století na novou knihovnu města. Součástí studie je přeměna prostoru bývalých kapucínských zahrad na městský park. Diplomové práci předcházely hloubkové analýzy města v předešlých semestrech.
This thesis is about location which is near outer walls of the town of Mikulov on the Svobody street. The work's aim was conversion of the former firehouse from the beginning of the 20th century to the new town library. The part of the study is makeover of the former Capuchin's garden into the town park. Detailed town analysis in previous semesters has preceded the diploma thesis.
Description
Citation
KOUDELKOVÁ, T. MIKULOV - KONVERZE AREÁLU BÝVALÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE A REVITALIZACE PŘILEHLÉHO OKOLÍ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Michal Krištof (člen) Ing. arch. Iveta Ludvíková (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Marek Štěpán (člen)
Date of acceptance
2017-05-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO