Vývoj energetických nápojů nového typu s obsahem přírodních aktivních složek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce byla zaměřena na vývoj a přípravu nového energetického nápoje. Teoretická část práce se zaměřuje na srovnání na trhu dostupných energetických nápojů, představení hlavních aktivních složek a návrh obohacení nového energetického nápoje. Rovněž popisuje možnost využití enkapsulace a metody použité ke stanovení. V experimentální části práce byla nejprve provedena charakterizace energetických nápojů z hlediska obsahu kofeinu, cukru, polyfenolu a vitaminu C. Dále byl navržen vlastní energetický nápoj, jehož základ tvořily vybrané druhy sypaných čajů, které byly obohaceny o enkapsulovaný extrakt acai, aceroly, macy, goji a ženšenu. Všechny extrakty obsahovaly velké množství polyfenolu a antioxidačně aktivních látek. Extrakty aceroly navíc obsahovaly velmi vysoké množství vitaminu C. Pro enkapsulaci byly připraveny dva typy částic, alginátové částice a liposomy. Pro všechny částice byla stanovena enkapsulační účinnost, velikost, stabilita i antioxidační aktivita. Poté byla v rámci tří měsíců sledována dlouhodobá stabilita. Částice byly také vystaveny působení umělé žaludeční, pankreatické a žlučové šťávě. Všechny testované částice vykazovaly velmi dobrou enkapsulační účinnosti. Z hlediska dlouhodobé stability při skladování ve vodném prostředí vyhovovaly především liposomové částice, které vykazovaly rovněž vysokou stabilitu měřením zeta potenciálu. U alginátových částic docházelo naopak při skladování ve vodném prostředí k uvolňování aktivních látek. Na závěr byl vytvořen energetický nápoj a podroben senzorické analýze. Jako nejlepší byl vyhodnocen energetický nápoj se základem z černého či zeleného čaje s alginátovými částicemi acai, goji či ženšenu.
The aim of this thesis is the development and preparation of a new energy drink. The theoretical part of the thesis focuses on the comparison of the drinks available in market, the presentation of the main active ingredients and the proposal of enriching the new energy drink. It also describes the possibility of using an encapsulation and the method used to determine specific compound in energy drink or encapsulated particles. In the experimental part of the work, at the beginning, the main content of energy drinks were characterized, for instance caffeine, sugar, polyphenol and vitamin C. Subsequently the energy drink based on selected types of loose teas that were enriched with the encapsulated extract of acai, acerola, maca, goji and ginseng was designed. All extracts contained large amounts of polyphenols and antioxidants. In addition, acerola extracts contained very high amounts of vitamin C. Two types of particles, alginate particles and liposomes were prepared for encapsulation. For all particles, encapsulation efficiency, size, stability, and antioxidant activity were determined. Long-term stability was then monitored within three months. The particles were also exposed to artificial gastric, pancreatic and bile juice. All tested particles showed very good encapsulation efficiency. In terms of long-term storage stability in an aqueous environment. Particularly liposome particles, which also showed high stability by zeta potential measurement, were suitable. On the contrary, in case of alginate particles, when stored in an aqueous medium, the release of active substances occurred. Finally, an energy drink was created and subjected to sensory analysis. The best energy drink was based on black or green tea with alginate particles acai, goji and ginseng.
Description
Citation
VYSOKÁ, M. Vývoj energetických nápojů nového typu s obsahem přírodních aktivních složek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2017-06-05
Defence
Dzik: Jaké mohou být příčiny pro značné odchylky obsahu cukrů proti deklarovanému obsahu? Diviš: Jak byl stanoven obsah kofeinu v Semtexu? Jak byla provedena „externí kalibrace“ při stanovení glukózy? Pekař: Velikost alginátových částic 0,5 cm byla volena záměrně?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO