Možnosti přípravy nanočástic a nanovláken s antimikrobiální složkou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Diplomová práca bola zameraná na prípravu nových materiálov s antimikrobiálnym účinkom. V práci boli pripravené lipozómové častice a nanovlákna z polyhydroxibutyrátu (PHB) s obsahom klotrimazolu a rastlinných extraktov s vysokými antioxdačnými a antifungálnymi účinkami. Teoretická časť popisuje použitia nanočastíc a nanovlákien v medicíne a kozmetike, priaznivé účinky rastlín s potenciálnym antimykotickým účinkom a metódy pre charakterizáciu častíc a vlákien. V praktickej časti boli pripravené vodné a lipidové rastlinné extrakty, spektrofotometricky charakterizované na obsah polyfenolov, flavonoidov a antioxidačnú aktivitu. Z vybraných extraktov boli ďalej pripravené lipozómy a lipozómy s obsahom PHB. Častice boli testované z hľadiska enkapsulačnej účinnosti a ich krátkodobej a dlhodobej stability. Metódou DLS bola stanovená ich veľkosť a meraním zeta potenciálu ich koloidná stabilita. Pomocou elektrospinningu a forcespinningu boli taktiež pripravené PHB vlákna s obsahom vybraných extraktov a klotrimazolu. Vlákna boli podrobené analýze FLIM, FTIR-ATR, testom antioxidačnej aktivity a testovaniu krátkodobej i dlhodobej stability. Antimykotický účinok testovaných extraktov, častíc a vlákien bol stanovený na kultúre Candida glabrata. Na záver bola vykonaná charakterizácia účinku částic a vlákien na humánne bunky.
The presented diploma thesis is focused on the preparation of new materials with antimicrobial effect. Liposomes and nanofibers from polyhydroxybutyrate containing clotrimazole and natural extracts with good antifungal and antioxidant effects were prepared. The theoretical part contains examples and short description of using nanoparticles and nanofibers in cosmetics and medicine and the description of plants which have positive and potential antimycotic effects. Moreover, methods for particles and fibers characterisation were shortly described. In the experimental part, natural water and lipid extracts were prepared and spectrophotometrically characterised for the content of polyphenols, flavonoids and the antioxidant activity. Liposomes and liposomes containtng PHB were prepared from selected extracts and the encapsulation effectivity, shortterm and longterm stability via determination of polyphenols were determined. Prepared particles were characterized with DLS method (size) and zeta- potential (stability). PHB nanofibers functionalised with selected lipid extracts and clotrimazole were prepared via electrospinning and forcespinning, and examined via FLIM and FTIR-ATR methods and spectrophotometry was used for antioxidant activity and release of active substances determination. Antifungal properties of prepared particles, extracts and fibers using the test system Candida glabrata were studied. Finally, cytotoxicity of selected samples was tested with MTT assay using human keratinocytes.
Description
Citation
SOSKOVÁ, S. Možnosti přípravy nanočástic a nanovláken s antimikrobiální složkou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2017-06-06
Defence
Diviš: Chromatogramy v přílohách vykazují anomální průběh baseliny – čím to může být způsobeno? Obruča: Jak vypadají liposomy s PHB?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO