2017

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 85
 • Item
  Dům u řeky
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Muzikářová, Veronika; Nový, Vítězslav; Žalmanová, Petra
  Cílem bakalářské práce je propojení dané lokality s městem a vytvoření nového nábřeží s bytovými a nebytovými prostory. Urbanistický koncept rozděluje lokalitu do několika celků, přičemž každý celek využívá své jedinečné polohy u řeky. Díky snížení břehu a důrazu na průchodnost oblasti je rovněž umožněn větší kontakt obyvatel s řekou. U řeky tak vznikají prostory pro bytové domy usazené na platformách, které svým umístěním ze strany řeky nepůsobí jako bariéra.
 • Item
  Dům u řeky
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Kropšová, Zuzana; Nový, Vítězslav; Františák, Luboš
  Lokalita se nachází v oblasti kolem koryta řeky Svitavy, jež bylo na přelomu 20. století regulováno z důvodu hospodářského využití. Hodnoty se však vyvíjí, a proto bydlet u řeky a mít tak výhled na klidně plynoucí vodu je dnes velice žádané. Cílem práce je zvýšit atraktivitu, dnes nehostinného místa a nabídnout tak obyvatelům příjemné prostředí pro život, protože pokud i sebekvalitnější dům nemá kvalitní okolí, přichází o většinu své hodnoty. Návrh je založen na využívání platforem, jako ideálního prostředku k definování hierarchie prostorů.
 • Item
  Přestavba bloku Cejl - Svitavské nábřeží
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Dolinová, Zuzana; Havliš, Karel; Stýblo, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá urbanistickým konceptem přestavby městského bloku a architektonický návrh dvou budov rozdílného prostorového uspořádání, původně průmyslový areál. Cílem práce je vytvořit funkční uspořádání, které reaguje na klady a zápory danné lokality. Dále uvědomuje si směr společnosti, urdžitelnost návrhnu a nepopírá vlastní idee. Obytný komplex se skládá ze čtyř celků domů. S příznivou orentací východ, západ. Návrh reaguje na rušnou ulici i klidnou zónu řeky.
 • Item
  V bytě maloměstě, Mikulov
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Wojtek, Tomáš; Hora, Jan; Kozelský, Tomáš
  Primárním cílem návrhu je snaha najít odpověď na podobu bytového objektu, který leží na pomezí historického centra maloměsta a rozvolněné zástavby sídliště, a zároveň zamezit další gentrifikaci historického jádra města. Tématem je zejména samotná podoba bytu na maloměstě - jeho kvality a řešení, přičemž klíčovou roli hraje vztah struktury ke kontextu místa. Projekt na tyto podněty reaguje vytvářením velkých bytů, které využívají hmotové rozdrobenosti struktury koncipované kolem centrálního nádvoří a průběžné osy průchodu. Velké byty cílí na rodiny s dětmi a vrací stálé obyvatele do centra města, hmotové řešení pak vytváří různorodé kvalitní vnější prostory.
 • Item
  Archiv+
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Závacká, Paulína; Kristek, Jan; Toman, Radek
  Miesto archívu je pre mňa spojené s motívom tajomstva a príťažlivej nedostupnosti. S príchodom digitalizácie sa mení prístup človeka k archívu a s neobmedzenou dostupnosťou aj jeho pocity pri manipulácií s archiváliami. V pohodlí digitáního sveta se vytráca motív obozretnosti a tajomstva pri práci v archíve alebo knižnici. Návrhom nového typu archívu sa snažím o vytvorenie uzavretého sveta badateľa oddeleného doplnujúcimi provozy od okolitého mesta. Do nej nieje prístup vyhradený pre privilegovanú skupinu, ale priestorovým konceptom docháza k prirozenej filtrácií verejných navštevníkov inštitúcie až k úzkej skupine ľudí.