Městský sál ve Znojmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Víceúčelový mestský sál pro mesto Znojmo - mesto regionálneho významu. Riešenie verejnej stavby v náväznosti na urbanistickou situáciu konkrétneho miesta. Vyhodnotenie vhodného miesta v širšom hradebnom okruhu historického centra Znojma, definícia velikosti a provozu reálneho pre potreby mesta
Municipal hall in Znojmo City of regional importance. Solution of the public hall in relation to the urban situation of a particular place. Evaluation of a suitable location throughout the castle circuit of the historical center of Znojmo, definition of size and real-world traffic for the needs of the city Konec chatu Napište zprávu...
Description
Citation
KOPILÁKOVÁ, Z. Městský sál ve Znojmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Akad. arch. Jan Hendrych (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen) Ing. arch. Roman Čerbák (člen) MgA. Jan Říčný (člen)
Date of acceptance
2017-05-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO