Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Hlavním cílem návrhu bylo nevytvořit integrací dopravy z této parcely bariéru pro obyvatele ani pro turisty a ponechat ji co možná nejvíce chodcům. Pohyb chodců a vozidel by se neměl křížit. Nové koleje jsou proto přisunuty ke stávající vlečce. Pohyb autobusů by se měl odehrávat bezprostředně u rušné místní komunikace. Budova terminálu je na parcele umístěna do centra dění a je spojovacím článkem mezi autobusovou, vlakovou, automobilovou dopravou a chodci. Díky zvolenému dopravnímu řešení je parcela oproštěna od dopravních bariér a vzniká zde volná rozptylová plocha pro pěší. Zároveň dopravní řešení neznemožňuje volný průchod parcelou obyvatelům z jihu. Umístění rozptylové plochy přirozeně navádí návštěvníka i obyvatele města na oblast jejich zájmu – odklon od průmyslové části města.
The main objective of the proposal was not to create a barrier for the inhabitants or tourists by integrating transport on this parcel, leaving it as far as possible to the pedestrians. Movement of pedestrians and vehicles should not cross. The new tracks are therefore moved to the existing siding. Bus traffic should take place at busy local roads. The terminal building is in the center of the plot and is a link between bus, train, car and pedestrians. Thanks to the selected transport solution, the parcel is free from the traffic barriers and there is a free pedestrian spread. At the same time, the transport solution does not allow the free passage of the population to the south. The location of the scatter surface naturally guides the visitor and the inhabitants of the city to their area of interest - a departure from the industrial part of the city.
Description
Citation
VINKLÁRKOVÁ, E. Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Eva Eichlerová (předseda) Ing. arch. Martin Doležel (člen) Ing. et Ing. Petr Hlavsa, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jan Kratochvíl (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen)
Date of acceptance
2017-05-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO