Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem této architektonické studie je návrh nového přestupního terminálu ve věnném městě Dvoře Králové nad Labem. Projekt se snaží zohlednit hlavní urbanistické principy a doplnit město o architektonicky zajímavé řešení zadané parcely za současného naplnění funkčních požadavků zadavatele projektu - města Dvůr Králové nad Labem. Cílem je přinést městu objekt a prostor, který pozvedne jeho kvality a uspokojí potřeby jak obyvatel, tak i cestujících.
The subject of this architectural study is to design a new transfer terminal in the dairy town of Dvur Kralove nad Labem. The project seeks to take into account the main town planning principles and to add the city to the architectonically interesting solution of the given parcel while fulfilling the functional requirements of the project promoter - the city of Dvur Kralove nad Labem. The purpose is to create a building and public space in the city that will enhance its quality and satisfy the needs of both residents and passengers.
Description
Citation
UHERKOVÁ, I. Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Martin Doležel (člen) Ing. et Ing. Petr Hlavsa, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jan Hora (člen) Ing.arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-05-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO