Získávaní elektrické energie v automobilových aplikacích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce má za cíl získání informací v oblasti nazývanou Energy Harvesting a jejich následným srovnáním. Tato technologie se zabývá procesem získávání volné energie a její následné přeměny na energii elektrickou. Důvodem pro takovéto počínání je povětšinou napájení bezdrátových senzorických systémů. Po provedení rešerše v této oblasti je navrženo konkrétní zařízení (generátor) a to na základě již existujícího konstrukčního principu. Tento systém má být nevyčerpatelným zdrojem energie pro zvolenou automobilovou aplikaci.
This thesis goal is to get information about Energy Harvesting and subsequent confrontation of it. The Energy Harvesting technology deals with process of absorption so-called free energy and conversion it into electric energy. The reason for doing that is mostly feeding wireless sensors. When the search in this area is accomplished on bases of existing constructional principles the concrete device (generator) is designed. This system might be unlimited power source for selected automotive application.
Description
Citation
NOVOTNÝ, J. Získávaní elektrické energie v automobilových aplikacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce na dostatečné úrovni
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO