Polyfunkční dům ve Velkých Opatovicích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby třípodlažního, polyfunkčního domu ve Velkých Opatovicích. Objekt je navržen na rovinném terénu, je terasovitě odstupňován jižním a východním směrem a zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. V prvním nadzemním podlaží je umístěna lékárna, cestovní kancelář, prodejna textilu a technické zázemí objektu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází kancelářské prostory pro reklamní a grafickou společnost. Třetí nadzemní podlaží je řešeno jako velkoplošný byt pro čtyřčlennou rodinu.
This master's thesis addresses the processing of project documentation for construction of three storey, multifunctional house in Velké Opatovice. The building is designed on flat terrain, it is terrace graded to the east and south and has a warm flat roof. On the first floor there is a pharmacy, travel agency, textile shop and technical facilities of the building. On the second floor there is an office space for advertising and graphics company. The third floor is designed as a large-area apartment for a family of four.
Description
Citation
DOSTÁL, J. Polyfunkční dům ve Velkých Opatovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-01-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO