Statické posouzení stávajícího železobetonového komínu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této diplomové práce je posoudit stávající stav železobetonového továrního komínu, u kterého byl proveden stavebně technický průzkum, na základě kterého byly pozorovány četné poruchy způsobené příčným namáháním – výrazné svislé trhliny ve dříku. Předmětem této práce bude rovněž návrh vhodné sanace betonového dříku, a sice návrh předepnutých lan monostrand v příčném směru, injektáž otevřených trhlin a reprofilace povrchu dříku vysprávkovými hmotami.
The aim of this thesis is assessment of existing condition reinforced concrete factory chimney, who has undergone structural and technical survey, under which was found many failures caused of horizontally tension - significant vertical cracks in the chimney stack. The object of this work will also make appropriate proposals rehabilitation of concrete stack by design prestressed cables monostrand in horizontal direction, grouting open cracks and reprofiling surface of chimney stack.
Description
Citation
TEPLÝ, J. Statické posouzení stávajícího železobetonového komínu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-02-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO