Polyfunkční dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Projekt řeší novostavbu polyfunkčního domu v proluce v ulici Na Poříčí, Praha – Nové Město. Stavba se nachází v rovinném terénu mezi dvěma stávajícími objekty. Objekt je přímo přístupný z místní komunikace a únik z budovy je možný dvěma směry (ke stávající komunikaci a na nově navrhované parkoviště ve dvoře budovy). Objekt je navržen jako zděná budova (převážně zdící tvarovky systému POROTHERM) s podélným nosným konstrukčním systémem. Jedná se o částečně podsklepený objekt (jedno PP) o sedmi nadzemních podlažích. Příjezd na pozemek je po stávající místní komunikaci v těsném sousedství objektu (ul. Na Poříčí).
The project addresses the construction of a multipurpose house in a vacant lot in the street Na Poříčí, Praha – Nové Město. The building is situated in flat terrain between two existing objects. The object is directly accessible from the local road and escape from the building is possible in two directions (to the existing communication and to the newly proposed parking lot in the courtyard of the building). Object is designed as a brick building (mostly shaped masonry system POROTHERM) with longitudinal bearing structural system. This is partial basement building (one subterranean floor) with seven storeys. Access to the property is possible via the existing local road in the vicinity of the building (Na Poříčí street).
Description
Citation
ŠIDLO, S. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-01-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO