Sportovní centrum s restaurací v Holešově

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce ,,Sportovní centrum s restaurací v Holešově“ je zpracována ve formě prováděcí projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů. Navrhovaný objekt leží na parcele č 461/1 ve městě Holešov na ulici Partyzánská. Tato lokalita se nachází ve východní části obce a je ideální pro stavbu ke sportovnímu a rekreačnímu využití. Svým charakterem se jedná o samostatně stojící objekt situovaný do jižní části parcely. Navrhovaná stavba je dvoupodlažní, nepodsklepená s plochou jednoplášťovou střechou. Založena je na základových pasech z prostého betonu s vyztužením pod sloupy. Svislý nosný systém stavby je řešen keramickým zdivem Porotherm, stejně jako nenosné a dělící konstrukce, a železobetonovými sloupy. Stropní konstrukce je navržena z předpjatých stropních panelů Spiroll. Jednoplášťová střecha je spádována pomocí tepelně – izolačních klínů a odvodněna střešními vtoky a pojistnými přepady. Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem a pohledovou část fasády tvoří fasádní desky Cembrit Solid připevněné na dřevěném roštu z latí upevněných do ocelových kotev. Objekt je rozdělen do dvou hlavních částí, se společným hlavním vstupem. Tou první je v prvním nadzemním podlaží restaurace s bowlingem a zázemím pro zaměstnance, včetně kuchyně, baru a kanceláře. Druhá část budovy je zaměřena ke sportovnímu využití. V prvním nadzemním podlaží se nachází dva squashové kurty se zázemím a druhé nadzemní podlaží je rozděleno pro posilovnu, sál pro fitness a sál pro spinning. Tyto provozy mají své šatny a hygienické zázemí. Navržený objekt je řešen bezbariérově. Před objektem bude vybudováno parkoviště pro 65 osobních automobilů, z toho 4 jsou pro osoby zdravotně postižené.
The diploma thesis called ,,Sports center with restaurant in Holesov” is written in form of implementing project documentation and contains all requirements according to current laws. Proposed object is located on a plot 461/1 in Partyzanska street, Holesov. The object is separate building situated into north part of the plot. The designed building has two floors, no basement and is covered with flat roof. Foundations of the building are design as foundations strips with concrete slabs under column. Vertical carrier system, non-carrier constructions and separating constructions of the building contain ceramic clay block Porotherm. The carrier system is supported by reinforced concrete. Ceiling construction is made of ceiling panels Spiroll. The flat roof contains heat-insulation wedges and roof drains and overflows insurance for drainage. Main walls are covered with contact insulation system and the visual part of facade is made of facade blocks Cembrit Solid mounted to wooden grate which are attached to metal anchors. The object is divided into two main parts with shared entrance. First part is located in the ground floor and is designated for restaurant, bowling centre and back office including kitchen and bar. The other part of the building is designated for sports use. The ground floor contains two squash courts with facilities and first floor is divided into parts prepared for a gym and group lessons like spinning. This separate part has its own changing rooms and toilets with showers. The designed object is barrier-free. There is also a parking with 65 lots for vehicles. Four of them are designated for disabled visitors.
Description
Citation
FRIDRICH, M. Sportovní centrum s restaurací v Holešově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-01-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO