Založení výškové budovy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením založení stavby výškové budovy. Původní železobetonová desko-pilotová konstrukce založení byla posouzením na mezní stav únosnosti vyhodnocena jako nevyhovující. Byl zpracován návrh dvou nových variant založení: desko-pilotové základové desky s upravenou tloušťkou a základové desky bez pilot. Obě varianty byly posouzeny na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Varianty založení jsou navrženy jako vodo-nepropustné konstrukce bílé vany a splňují požadavky na tyto konstrukce.
The diploma thesis describes design and assessment of foundation of tall building. Existing reinforced concrete slab-pile foundation structure was assessed as unsatisfactory at the ultimate limit state. Design of two new options was processed: slab-pile foundation with adjusted slab thickness and slab foundation without piles. Both options were assessed at the ultimate limit state and the serviceability limit state. Foundation options were designed as water-impermeable structure of white tank and meet requirements for this type of structures.
Description
Citation
KUBÍNEK, M. Založení výškové budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-02-02
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO