Rekonstrukce objektu bazénu ZŠ Pastviny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předložená diplomová práce má za cíl vypracovat dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o rekonstrukci objektu bazénu ZŠ Pastviny. Základní škola je situována na území Jihomoravského kraje v Brně. Diplomová práce zpracovává dvě přístavby, kde je navržen vstup do objektu a pomocné prostory, a nástavbu učeben a kabinetů. Rekonstrukce je navržena jako zděná stavba, kde svislé a vodorovné konstrukce jsou navrženy z konstrukčního systému Ytong. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je zastřešen plochou střechou.
This diploma thesis aims to prepare documentation for the execution of the project. This is a reconstruction of object pool primary school Pastviny. Primary school is situated on the territory of the Jihomoravský region in the Brno. Diploma thesis include two outbuilding, one is the entrance of building and the second are auxiliary facilities, and extension classrooms. The building is designed as a brick building , where the vertical and horizontal structures are designed from the structural system Ytong. It has two floors and is covered with a flat roof.
Description
Citation
ŘÍHOVÁ, P. Rekonstrukce objektu bazénu ZŠ Pastviny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-01-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO