2017

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 617
 • Item
  VINAŘSKÝ DŮM
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Palík, Vladimír; Dýr, Petr; Velehradská, Dagmar
  Abstrakt Předmětem diplomové práce je architektonická studie Vinařského hotelu Hrůdek se salonem vín, s wellness a s kongresovým centrem. Lokalita s místním názvem Hrůdek se nachází severně od obce Velké Pavlovice, na malém kopečku za Horním Rybníkem, na místě bývalé slepičárny. Místo stavby svojí vyvýšenou polohou poskytuje skvělý výhled do údolí potoku Trkmanka. Navrhovaný objekt je samostatně stojící a svým umístěním tvoří výraznou dominantu okolí. Objekt je navržen tak, aby zapadl do okolní krajiny. Jsou použity přírodní materiály jako dřevo, kámen. Hmota budovy je rozdělena do dvou objektů A a B, spojených suterénem. Veřejné venkovní prostory jsou vetknuty mezi tyto dvě budovy a jsou terasovitě uspořádány. Z horní terasy je vstup do budovy A s recepcí, restaurací, kongresovým sálem a wellness. Do budovy se dostaneme spojovací chodbou v suterénu nebo z horní terasy. V budově B se nachází ubytování ****standardu. Dále pak z dolní terasy přístupné pronajímatelné vinné sklepy a vinárna. Objekt je zajímavě dispozičně řešený. Dispozice návštěvníkovi nabízí nespočet zajímavých průzorů a výhledů do okolní krajiny. Klíčová slova: Vinařský hotel, salon vín, wellness, kongresové centrum, restaurace, vinné sklepy, prezentace vín, degustační sklepy
 • Item
  Založení výškové budovy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kubínek, Michal; Zich, Miloš; Nováček, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením založení stavby výškové budovy. Původní železobetonová desko-pilotová konstrukce založení byla posouzením na mezní stav únosnosti vyhodnocena jako nevyhovující. Byl zpracován návrh dvou nových variant založení: desko-pilotové základové desky s upravenou tloušťkou a základové desky bez pilot. Obě varianty byly posouzeny na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Varianty založení jsou navrženy jako vodo-nepropustné konstrukce bílé vany a splňují požadavky na tyto konstrukce.
 • Item
  Vysokoteplotní zásobník energie s celoročním provozem ve spojení se solárním systémem
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Hoc, Pavel; Hirš, Jiří; Šikula, Ondřej
  V této diplomové práci jsem se zabýval problematikou vývoje ostrovního solárního systému. Tento systém zajišťuje dodávku veškeré potřebné energie do referenčního rodinného domu. Skládá se ze solárního koncentrátoru a tepelného zásobníku. K řešení této problematiky jsem využil matematických modelů. Provedené výpočty ukázaly, že při koncentrování slunečního záření do tepelného zásobníku lze běžně dosáhnout účinnosti 69 %. V případě použití velmi reflektivních materiálů u solárního koncentrátoru může být účinnost i vyšší. V rámci diplomové práce je tepelný zásobník popsán a je navrhnuto jeho zdokonalení na základě optimalizačních výpočtů. Díky vědomostem získaným při řešení této problematiky dojde následně k sestavení prototypu ostrovního systému. Na něm budou experimentálně ověřeny veškeré poznatky.
 • Item
  Návrh výpustných a odběrných objektů vodního díla Nové Heřminovy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Neuvirt, Petr; Zachoval, Zbyněk; Švancara, Jiří
  V rámci této diplomové práce byla představena ve zkratce uvažovaná přehrada Nové Heřminovy se základními parametry hráze. Uvedeny jsou požadavky na spodní výpusti a odběrná zařízení. Provedena byla analýza použitých uzávěrů všech přehrad v rámci celé České republiky. Hlavní náplní byl návrh tří variant spodních výpustí lišících se počtem, rozměry, umístěním a uzávěry. Dále varianta uspořádání odběrných zařízení. Jednotlivé varianty byly slovně popsány a doplněny vypočtenými hodnotami.
 • Item
  Developerská činnost v rámci výstavby obchodních center
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Zuzaňáková, Markéta; Korytárová, Jana; Vaňková, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení peněžních toků a posouzení ekonomické efektivnosti developerského projektu obchodního centra. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje informace o projektu, studii proveditelnosti, developerských projektech, fázích životního cyklu projektu, způsobech financování, případné rizika a stanovení peněžních toků projektu. Praktická část je rozdělena do dvou kapitol. V první je zobrazen přehled nákupních center, obchodních domů a maloobchodních parků v celé České republice a druhá se soustředí na posouzení skutečně provedeného developerského projektu obchodního centra - maloobchodního parku z hlediska peněžních toků a ekonomické efektivnosti. Cílem této práce je seznámení se s tématem developerského projektu maloobchodního parku a posouzením, zda je z hlediska peněžních toků a ekonomické efektivnosti přijatelný pro realizaci a v jaké míře či nikoli.