Automatické rozpoznávání a zpracování faktur

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci pro automatické rozpoznávání a zpracovaní faktur za pomocí využití počítačového vidění. Práce se zabývá analýzou existujících faktur, návrhem a implementaci algoritmů na spravne rozpoznávání výběrem vhodných testovacích vzorků a také návrhem a implementací užívatelského rozhraní.
This work aims to design and implement application for automatic recognition and processing invoices with assistance using computer vision. The work deals with the analysis of existing invoices, design and implementation of an algorithm for correctly recognition, selection of appropriate test patterns and also design and implementation of the user interface.
Description
Citation
ŠČEŠŇÁK, V. Automatické rozpoznávání a zpracování faktur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm  Otázky u obhajoby: Jaké jsou hlavní kroky v Cannyho detektoru hran a co dělají? Jakým způsobem by se dalo adaptovat metodu na různé velikosti (rozlišení) skenovaného dokumentu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO