Integrace SELinux audit záznamů do ABRT nástroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou bezpečnosti operačních systémů Linux a bezpečnostním mechanismem řízení přístupu. Dále se práce zabývá zpracováním bezpečnostních zpráv, které jsou produkovány bezpečnostními mechanismy,  do záznamových služeb a jejich zobrazením. V práci je obsažen návrh a implementace řešení, které integruje bezpečnostní zprávy do centralizovaného systému, uchovává je a nahlašuje chyby v komunitní linuxové distribuci Fedora a komerční distribuci Red Hat Enterprise Linux.
The main aim of the thesis is to introduce the security of Linux operating systems and the access control list mechanism. The thesis focuses on processing security messages produced by the security mechanism into logging services and on displaying those messages. In addition, the thesis includes a concept solution and its implementation, which integrates security messages into a centralized system, keeps them and reports bugs in the Linux community distribution Fedora and in the Linux commercial distribution Red Hat Enterprise Linux.
Description
Citation
VRABEC, L. Integrace SELinux audit záznamů do ABRT nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Akým spôsobom bol nástroj testovaný?  Ovplyvnia úpravy popísané v práci výkonnosť a spoľahlivosť zaznamenávania udalostí zo Selinuxu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO