Databáze póz rukou pro skeletální animaci lidských postav

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá skeletální animací lidských postav a vývojem nástroje ve formě pluginu pro program Autodesk MotionBuilder. Cílem bylo vytvoření nástroje, který animátorům umožní automatizovat proces animace a tím značně sníží časové nároky. Výsledkem práce je nástroj umožňující snímání, ukládání, aplikování a sdílení póz rukou za účelem znovupoužitelnosti již vytvořených gest. Plugin je implementován v jazyce Python.
This thesis deals with the skeletal animation and with the development of a plugin for Autodesk MotionBuilder. The aim was to create a tool that allows the animators to automate the process of animation and thereby greatly reduces the time requirements. The result is a tool that allows capturing, storing, applying and sharing hand poses for the purpose of reusability of already created gestures. The plugin is implemented in Python.
Description
Citation
VOJTĚCH, T. Databáze póz rukou pro skeletální animaci lidských postav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (místopředseda) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO