Správa času - Android app s filosofií First-Things-First (S. Covey)

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro správu času pro Android. Vychází z filosofie First Things First od Stephena Coveye. Snahou je navrhnout aplikaci, která pokryje co možná největší počet zařízení jako jsou mobilní telefony, tablety či hodinky. Součástí práce je i monitorování chování uživatelů v aplikaci, na základě čehož dochází k úpravám uživatelského rozhraní, opravám chyb a přidávání nových funkcí.
The aim of this thesis is the design and implementation of mobile application for time management on Android. It is based on First Things First philosophy by Stephen Covey. The main effort is to design application for various devices like mobile phones, tablets and smart watches. Modification of the design, bugfixes and new functions are based on user's monitoring, which is part of this thesis.
Description
Citation
SLADEČEK, M. Správa času - Android app s filosofií First-Things-First (S. Covey) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Valentino Vranić, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO