Finanční dozor v EU - srovnání ČR a Velké Británie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
1. dubna 2006 došlo v České republice k zásadním změnám v oblasti dozoru a regulace finančního trhu, čímž jsme se výrazně přiblížili dokonalejším evropským trhům. V diplomové práci se zaměřuji na současný stav dohledu a regulace finančního trhu v ČR, ale i na vývoj před 1. dubnem 2006. Dále se zabývám systémem fungujícím na finančním trhu ve Velké Británii. Cílem mé práce je tedy komparace dohledu a regulace v České republice a Velké Británii.
On the first April 2006 came to the turning point in the Czech Republic in the sphere of supervision and regulation over financial market, whereby approach more ideal European markets. In the master's thesis I focus on the present state of supervision and regulation of the financial market in CR, but also on system development before the 1. April 2006. I also deal with operating system on the financial market in Great Britain. The aim of my thesis is comparison of supervision and regulation in the Czech Republic and Great Britain.
Description
Citation
LOUB, D. Finanční dozor v EU - srovnání ČR a Velké Británie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr. (předseda) prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen) Ing. Václav Zeman (člen)
Date of acceptance
2008-06-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO