SBTool as a tool for creating the concept of energy self-sufficient buildings

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-11-11
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Altmetrics
Abstract
Tvorba konceptů energeticky soběstačných budov (dále ESB) je po pasivních domech dalším aktuálním tématem, avšak různorodost jejich pojetí je daleko širší. Příspěvek pojednává o způsobech chápání a definování ESB a o využití modifikovaného nástroje SBTool k posuzování variantních návrhů ESB ve fázi konceptů s ohledem zejména na jejich charakteristické vlastnosti a udržitelný rozvoj.
Creating the concept of energy self-sufficient buildings (the ESB) is after a passive house another hot topic, but the diversity of their approach is much broader. The article describes the ways of understanding of ESB, their definitions and the use of modified SBTool for assessing alternative proposals ESB on draft especially with respect to their characteristics and sustainable development.
Description
Citation
6th Annual Conference on Architecture and Urbanism. 2016, s. 29-41. ISBN 978-80-214-5418-7.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Citace PRO