Healthy Way of Living in Extreme Climate Conditions of the Arctic

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-11-11
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Altmetrics
Abstract
Rozvoj Arktidy je potřebný nejen z hlediska těžby nerostných surovin a stavby vědeckých center, ale také kvůli zvýšení kvality života místního obyvatelstva. Toho lze dosáhnout právě díky architektuře, která ovlivňuje jak pracovní, tak osobní život obyvatel Arktidy. Článek se zabývá ekologickými aspekty souvisejícími s problematikou well-being arktické architektury, její dopad na veřejné zdraví a hledání udržitelných řešení při projektování v křehkém prostředí Dálného severu.
Development of the Arctic is necessary not only because of the mining of minerals or construction of scientific centres, but also in order to increase the quality of life of local inhabitants. This can be achieved thanks to architecture since it affects both work and personal lives of the inhabitants of the Arctic. The article deals with the environmental aspects related to the issue of wellbeing Arctic architecture, its impact on public health and the search for sustainable solutions in the design of the fragile environment of the Far North.
Description
Citation
6th Annual Conference on Architecture and Urbanism. 2016, s. 22-28. ISBN 978-80-214-5418-7.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Citace PRO