Charakterizace Kódu pro Automatické Generování Uživatelského Rozhraní

Abstract
Práce představuje nový přístup v automatizovaném vytváření uživatelských rozhraní. Na základě taxonomie pro charakterizaci dat byla vyvinuta nová taxonomie pro charakterizaci kódu. Tato taxonomie označuje významné vlastnosti dat a kódu tak, aby ji bylo možné použít v procesu automatického vytvoření uživatelského rozhraní. Taxonomie je platformově nezávislá a může být uložena jako součást metadat nebo v externím souboru. Na základě taxonomie je představený proces automatického vytvoření uživatelského rozhraní s detailnějším popisem jednotlivých kroků. Celý proces generování uživatelského rozhraní je demonstrován na příkladech.
This work presents novel approach to automation of user interface creation. A taxonomy based on data characterization was adopted and new taxonomy for code characterization is proposed. Taxonomy points most important aspects of data and code so that it can be used in a process of automated user interface creation. The taxonomy is platform independent and can be stored as a metadata in the application file or in a separate external file. A process of automated user interface creation based on the taxonomy is proposed and individual parts of the process are described in more detail. Presented taxonomy and process of user interface generation are demonstrated on examples.
Description
Citation
KADLEC, J. Charakterizace Kódu pro Automatické Generování Uživatelského Rozhraní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO