NOVÝ ÚSVIT POJMENOVÁVÁNÍ, ADRESOVÁNÍ A SMĚROVÁNÍ NA INTERNETU

Abstract
Internet roku 2015 se potýká s problémy, které jsou důsledky špatného designu pojmenovávání a adresování v TCP/IP a jež mají přeneseny vliv i na škálovatelnost směrování. Problémy jako růst páteřních směrovacích tabulek, neefektivní multihoming sítí či mobilita zařízení a mnohé další zadávají k otázce, jestli není třeba architekturu Internetu pozměnit. V teoretické části je kvantifikován dopad problémů, možná řešení a zejména je formálně definována teorie kompilujicí poznatky významných publikací zabývajících se problematikou pojmenování, adresování a směrování v počítačových sítí. Tato práce se zabývá dvěma konkrétními technologiemi, jež mají ambicí Internet měnit - Locator/Id Separation Protocol a Recursive InterNetwork Architecture. Výstupem práce jsou vylepšení funkcionality obou výše zmíněných technologií. Za účelem praktického ověření dopadů našeho výzkumu jsou vyvinutý a popsány nové simulační modely pro OMNeT++, které jsou věrné úrovni detailu popisu ze specifikací.
nternet of the year 2015 struggles with problems that are just implications of flawed naming and addressing the concept of TCP/IP, which have an impact on overall routing scalability. Problems such as default-free zone routing table growth, cumbersome multihoming or mobility motivate question whether the Internet deserves major architecture redesign. In the theoretical part, the impact of problems above is evaluated, solutions are discussed and unifying theory compiled and described using formal methods taking into account  revered papers about naming, addressing and routing. This work provides in-depth Investigation of two technologies - Locator/Id Separation Protocol a Recursive InterNetwork Architecture. Research contribution is an operational improvement of above-mentioned technologies. New OMNeT++, full-fledged simulation modules compliant with behavior in the specification are used to as verification tool.
Description
Citation
VESELÝ, V. NOVÝ ÚSVIT POJMENOVÁVÁNÍ, ADRESOVÁNÍ A SMĚROVÁNÍ NA INTERNETU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Výpočetní technika a informatika
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO