Jádra schématu lifting pro vlnkovou transformaci

Abstract
Práce se zaměřuje na efektivní výpočet dvourozměrné diskrétní vlnkové transformace. Současné metody jsou v práci rozšířeny v několika směrech a to tak, aby spočetly tuto transformaci v jediném průchodu, a to případně víceúrovňově, použitím kompaktního jádra. Tohle jádro dále může být vhodně přeorganizováno za účelem minimalizace užití některých prostředků. Představený přístup krásně zapadá do běžně používaných rozšíření SIMD, využívá hierarchii cache pamětí moderních procesorů a je vhodný k paralelnímu výpočtu. Prezentovaný přístup je nakonec začleněn do kompresního řetězce formátu JPEG 2000, ve kterém se ukázal být zásadně rychlejší než široce používané implementace.
The thesis focuses on efficient computation of the two-dimensional discrete wavelet transform. The state-of-the-art methods are extended in several ways to perform the transform in a single loop, possibly in multi-scale fashion, using a compact streaming core. This core can further be appropriately reorganized to target the minimization of certain platform resources. The approach presented here nicely fits into common SIMD extensions, exploits the cache hierarchy of modern general-purpose processors, and is suitable for parallel evaluation. Finally, the approach presented is incorporated into the JPEG 2000 compression chain, in which it has proved to be fundamentally faster than widely used implementations.
Description
Citation
BAŘINA, D. Jádra schématu lifting pro vlnkovou transformaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Výpočetní technika a informatika
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO