Klíčové problémy Evropské unie a důvody jejího možného rozpadu

No Thumbnail Available
Date
2015-11-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Abstract
Příspěvek se zabývá problematikou vývoje finančního systému zemí Evropské unie (EU) se zvláštním zaměřením na řešení stávající krize. V první řadě posuzuje smysluplnost a dosavadní postup v naplňování projektu „Eurozóny“, včetně procesu postupného zavádění jednotné evropské měny. V souvislosti s tím je provedena analýza dosavadního vývoje v Evropské unii se zvláštním zaměřením na specifikaci soudobých ekonomických problémů, jež se v současnosti řeší prosazováním tzv. „záchranných“ opatření. Jelikož se jedná o nestandardní politická rozhodnutí s mimořádně významnými ekonomickými a společenskými dopady, je jejich obsah analyzován v systémových souvislostech, s cílem zhodnotit jejich přínosnost, resp. rizikovost nejen s ohledem na budoucí hospodářský vývoj Evropské unie, ale též z hlediska prospěšnosti s ohledem na evropské obyvatelstvo a lidskou společnost.
This paper deals with the development of the financial system in the European Union (EU), with a special focus on solving the current crisis. First, assess the current and meaningful progress in the implementation of the "Eurozone", including the process of the gradual introduction of the single European currency. In this context, an analysis of current developments in the European Union with a special focus on the specification of contemporary economic problems that are currently being addressed by promoting the so-called. "Emergency" measures. Since it is an unusual political decisions extremely important economic and social impacts, the content is analyzed in system contexts, to assess their usefulness, respectively. risk not only with respect to future economic development of the European Union, but also in terms of usefulness with regard to the European population and human society.
Description
Citation
Európa na križovatke (Socio-ekonomické, politické a environmentálne trendy v Európskom priestore).. 2015, p. 60-78.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Accepted version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
DOI
Collections
Citace PRO