Effect of the Side Chains and Anode Material on Thermal Stability and Performance of Bulk-Heterojunction Solar Cells Using DPP(TBFu) 2 Derivatives as Donor Materials

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-12-08
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Hindawi
Altmetrics
Abstract
An optimized fabrication of bulk-heterojunction solar cells (BHJ SCs) based on previously reported diketopyrrolopyrrole donor,ethyl-hexylated DPP(TBFu)2,aswellastwonewDPP(TBFu)2derivatives with ethyl-hexyl acetate and diethyl acetal solubilizingside-chains and PC60BM as an acceptor is demonstrated. Slow gradual annealing of the solar cell causing the effective donor-acceptor reorganization, and as a result higher power conversion efficiency (PCE), is described. By replacing a hole transportinglayer PEDOT:PSS with MoO3we obtained higher PCE values as well as higher thermal stability of the anode contact interface.DPP(TBFu)2derivative containing ethyl-hexyl acetate solubilizing side-chains possessed the best as-cast self-assembly and highcrystallinity. However, the presence of ethyl-hexyl acetate and diethyl acetal electrophilic side-chains stabilizes HOMO energy ofisolated DPP(TBFu)2donors with respect to the ethyl-hexylated one, according to cyclic voltammetry. Effect of the Side Chains and Anode Material on Thermal Stability and Performance of Bulk-Heterojunction Solar Cells Using DPP(TBFu) 2 Derivatives as Donor Materials.
Optimalizovaná výroba hromadné heterojunction solárních článků (BHJ SCs), založené na dříve ohlášený diketopyrrolopyrrole dárce, ethyl-hexylated DPP (TBFu) 2, aswellastwonewDPP (TBFu) 2derivatives s benzoát ethyl acetátu a diethyletheru acetal solubilizingside řetězy a PC60BM jako příjemce je prokázána. Pomalé postupné napojování solárních článků způsobující efektivní dárce Akceptor reorganizace a účinnosti konverze v důsledku vyšší moci (PCE), je popsán. Nahrazením otvor transportinglayer PEDOT:PSS s MoO3we získat vyšší hodnoty PCE, stejně jako vyšší tepelnou stabilitu kontaktní rozhraní anoda. DPP (TBFu) 2derivative obsahující benzoát ethyl-acetát rozpouštěcím vedlejší řetězce vlastnil nejlepší jako obsazení sebe- a highcrystallinity. Přítomnost benzoát ethyl acetátu a diethyletheru acetátové elektrofilní vedlejší, řetězce však stabilizuje HOMO energetické ofisolated DPP (TBFu) 2donors ohledně ethyl-hexylated, podle cyklická voltametrie. Vliv boční řetězce a anoda materiálu na tepelnou stabilitu a výkon hromadné Heterojunction solárních článků pomocí DPP(TBFu) 2 deriváty jako dárce materiály.
Description
Citation
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY. 2015, vol. 1, issue 1, p. 1-9.
http://dx.doi.org/10.1155/2015/734917
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO