Administrativní budova - posouzení vybraných částí ŽB konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Zadáním práce je posoudit monolitický železobetonový lokálně podepřený strop v admi-nistrativní budově. Řešený strop se nachází nad 3NP, je obdélníkového tvaru s rozměry 61,3x18,8m. Strop je po obvodě podepřen železobetonovými stěnami, dvěma řadami sloupů a v prostředním podélném mezisloupovém pruhu se nachází dvě schodiště a několik ztužujících stěn. V blízkosti těchto stěn se nachází i několik otvorů pro technické šachty. Nad stropem se nachází hlavně kanceláře a skladovací prostory.
Entering the work is to assess the monolithic reinforced concrete ceiling supported locally in an office building. Solved ceiling located above 3NP, is rectangular in shape with dimensions 61,3x18,8m. The ceiling around the perimeter supported by reinforced concrete walls, columns in two rows, in the middle lengthwise strip are two staircases and several reinforcing walls. Near the walls, there are several openings for technical shafts. Above the ceiling is mostly offices and storage areas.
Description
Citation
ZEDNÍK, T. Administrativní budova - posouzení vybraných částí ŽB konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO