Analýza ztráty stability termoplastových trubek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá ztrátou stability termoplastových trubek. Byl proveden experiment, ve kterém byly trubky zatěžovány v ose, přičemž byla sledována hodnota zatěžovací síly při ztrátě stability materiálu. Pro měření byly vybrány trubky z polyetylénu, polypropylénu a polyvinylchloridu. Výsledky z experimentu byly použity pro vytvoření modelů v programu ANSYS, které byly podrobeny statické analýze a lineární analýze vzpěru. Výsledky analýz byly porovnávány s hodnotami z teoretického výpočtu. V programu ANSYS byly trubky namáhány také vnějším přetlakem.
This thesis deals with buckling analysis of thermoplastic pipes. An experiment was conducted in which the pipes were encumbered in axis. During this experiment, the loading force was monitored and measured at the material stability loss. For these measurements, polyethylene, polypropylene and polyvinylchloride pipes were used. Afterwards, the static and buckling analysis of pipe models were made in the ANSYS programme. The models were created on the basis of the experiment results. The outcomes of the analysis were compared with figures of the theoretical calculations. In the ANSYS programme pipes were strained by external overpressure.
Description
Citation
PROCHÁZKA, M. Analýza ztráty stability termoplastových trubek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO