Autocentrum VW-Group

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Zadání bakalářské práce se zabývá novostavbou objektu Autocentra VW GROUP v Brně, městské části Brno-Brněnské Ivanovice na ulici Kaštanová st.p.č. 50/1, 51/1, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4 v k.ú. Je vedena Magistrátem města Brna jako Brownfields pod číslem 0201. Má trojúhelníkový tvar o výměře cca 1,3 ha a územním plánem je určena pro smíšené plochy. Nachází se na ulici Kaštanová a v současné době je z této komunikace přístupný. Z východní strany je pozemek lemován ochranným pásmem řeky Svratky. Okolní zástavbu tvoří administrativní, průmyslové a obchodní budovy. Objekt je situován v severní části pozemku. Je navrhován jako jedna budova, rozdělená na jednopatrový autoservis a showroom, který má dvě patra. Budovy vyhovují poţadavkům provozu autocentra VW GROUP. Prezentaci, prodeji a následnému záručním a pozáručním servisu automobilů značek Volkswagen.
The bachelor thesis deals with the new building of Car centre VW GROUP in Brno. District Brno-Brněnské Ivanovice Kastanova street. B.p.n 50/1, 51/1, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4. In cadastral area it is led as Brownfields under number 0201 by the city of Brno. It has a triangular shape with an area of 1.3 hectares and master plan is for blended areas. It is located on the Kastanova street and it is currently accessible from this street. From the eastern side it is bordered by a protective zone of river Svratka. The surrounding area is built up with administrative, industrial and commercial buildings. The building is situated in the north part of the area. It is designed as single building divided to one floor carservice and showroom with two floors. Presentation, sales, after-warranty and postwarranty servicing cars Volkswagen.
Description
Citation
FUCHS, O. Autocentrum VW-Group [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2016-06-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO