Betonová stropní deska - deskový skelet

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této bakalářské práce je navržení nosné železobetonové lokálně podepřené desky pro stropní konstrukce v druhém nadzemním podlaží nemocnice. K modelování vnitřních sil v konstrukci byl použit software RFEM, výsledky byly ověřeny metodou náhradních rámů a metodou součtových momentů. Na výsledky z RFEMu byla navržena tahová výztuž, smyková výztuž proti protlačení a ručně vypočten průhyb na konstrukci. Následně byl vypracován výkres vyztužení desky. Výpočty jsou provedeny dle ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 73 1201.
The aim of this bachelor’s thesis is a structural design of a reinforced concrete point-supported slab for the second floor construction of a hospital. Software RFEM was used for modeling of internal forces, the results were verified by equivalent frame method and moment coefficient method. According to the RFEM results a tension reinforcement and slab shear reinforcement were designed. The deflection was manually calculated. Afterwards, a reinforcement drawing was made. The calculations correspond with ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 73 1201.
Description
Citation
MACHÁČEK, J. Betonová stropní deska - deskový skelet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO