Vývoj materiálů používaných ve stavebnictví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je analyzovat tepelně technické vlastnosti a ceny skladeb zdiva u vybraného domu v porovnání s dalšími konstrukčními typy. Teoretická část se zabývá tématikou vývoje určitých materiálů používaných ve stavebnictví od historie po současnost a dále tvorbou cen stavebních prací v ČR. V praktické části se zaměřuji na rodinný dům v obci Knínice, který splňuje požadavky pasivního domu. Popisuji jej podrobněji z konstrukčního hlediska a jeho skladbu zdiva porovnávám s jinými skladbami a to jak z hlediska tepelného, tak z hlediska cenového.
The subject of this bachelor thesis is to analyze thermal properties and prices of the composition of the masonry with selected house in comparison with other types of construction. Theoretical part is dealing with development of certain material used in construction from history to the present and then pricing of construction work in the Czech Republic. The practical part is focused on the family house in Knínice village that fulfils the requirements of the passive house. I describe it in more details from a construction point of view and I compare its composition of the masonry with other compositions, both in terms of heat and in terms of price.
Description
Citation
PULEC, D. Vývoj materiálů používaných ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2015-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO