Analýza mezní únosnosti tenkostěnných ocelových konstrukcí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Zostavenie výpočtových modelov konštrukcie, prútového a detailnejšieho škrupinového, je prevedené v programovom systéme ANSYS. Návrhové situácie sú definované podľa EN a pomocou nelineárnych výpočtov MKP je stanovená stabilitná únosnosť konštrukcie a jej vybraných prierezov. Získané výsledky medznej únosnosti sú následne overené pomocou EN určených pre navrhovanie tenkostenných oceľových konštrukcií.
Structural beam and shell models were assembled in ANSYS program package. Design loads are defined according to Euro codes. Nonlinear analysis of structure has been established. Ultimate limit state of beams and cross sections were determined. Obtained results of ultimate limit state analysis were compared with Euro codes for design thin-walled steel structures.
Description
Citation
JINDRA, D. Analýza mezní únosnosti tenkostěnných ocelových konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO